Projektin kehittämisprosessi

- Asiakkaan vaatimusten ymmärtäminen

- toteutettavuustutkimus

     -    How are we going to do it? 5W1H

- Suunnittelu ja prototyyppien tekeminen

     -    Advanced Production Quality Planning (APQP)

- Laatuvaatimukset, prosessivirta, valvontasuunnitelma, FMEA

- työkalut (suunnittelu ja valmistus)

     -    ISIR, PPAP samples

- Massatuotanto

- Logistiikka

- Value StreamMapping (VSM)

info@auwell.com.cn